به جامعه مجازی ظرایف خوش آمدید

بررسی نظریه های مختلف در خصوص تعادل بازار پولی

http://zarayef.com/content/uploads/2017/01/Balance-scale-original-600w.jpg

تقاضای پول

تعادل در بازار پول، از یک طرف به تقاضای پول و از طرف دیگر به عرضه بستگی دارد. بنابراین در این قسمت در ابتدا نظریه هایی که در مورد تقاضای پول رایج است شرح داده می شود:

 

(1) نظریه مقداری پول (دیدگاه کلاسیکها)

نظریه مقداری پول سعی در توضیح و تبیین علت نوسانات سطح عمومی قیمتها داشته است. و هدف آن نشان دادن رابطۀ مستقیم و نسبی بین مقدار پول در گردش و سطح قیمت ها می باشد طوری که پول فقط در سطح عمومی قیمت ها اثر دارد نه بر سایر متغیرهای اقتصادی مانند سطح تولیدات، سطح عمومی درآمد و فعالیتهای اقتصادی.

 

جان استوارت میل، به این نکته پی برد که یک مقدار پول در گردش عملاً می تواند چندین بار صرف خرید کالاها و خدمات بشود. بدین ترتیب برخلاف صورتهای قبلی نظریه پولی حجم پول () به تنهایی عامل تغییر دهنده سطح عمومی قیمتها () نبوده، بلکه سرعت گردش پول () در تغییرات نیز باید محاسبه شود. یعنی :

بدین ترتیب ارزش پول نه تنها به حجم پول، بلکه به سرعت گردش پول نیز وابسته است.

 

تعادل در بازار پول

منبع: بهرام عبادی شرف آیاد

 

منبع:

بهرام عبادی شرف آباد

درباره maysam

یک نظری بگذارید